Float parade

Një lundrues është një platformë e dekoruar, ose e ndërtuar mbi një automjet si kamion ose e tërhequr pas një, e cila është një komponent i shumë paradave festive.Këto flota përdoren në lloje aktivitetesh të tilla si parada e parkut tematik, festimet qeveritare, karnavalet. Në ngjarjet tradicionale, notat dekorohen tërësisht me lule ose materiale të tjera bimore.

pareda float (1)[1]

Flotat tona prodhohen gjithashtu në punimet tradicionale të fenerëve, përdorin çelikun për të formuar dhe bashkuar llambën Led në strukturën e çelikut me pëlhura me ngjyra në sipërfaqe. Ky lloj noti nuk mund të ekspozohet vetëm gjatë ditës, por mund të jetë atraksion gjatë natës .

pareda float (5)[1] pareda float (3)[1]

Nga ana tjetër, gjithnjë e më shumë materiale dhe punime të ndryshme po përdoren në lundrues. Ne shpesh kombinojmë produktet animatronis me punimin e fenerëve dhe skulpturat me tekstil me fije qelqi në lundrues, këto lloj notash sjellin përvoja të ndryshme për vizitorët.float pareda (2)[1]pareda float (4)[1]