Parade Float

      Një noton është një platformë e dekoruar, e ndërtuar ose në një automjet si një kamion ose tërhiqet pas një, e cila është një komponent i shumë parada festive. Këto Flots janë përdorur në llojet e aktiviteteve të tilla si theme park paradë, qeveria celebrtion, ngjarjet carnival.in traditonal, gjithandej janë dekoruar tërësisht në lule apo materiale të tjera bimore.

pareda pluskues (1) [1]

      gjithandej tona janë të prodhuara në tradtional workmanships fanar ALO, përdorni çeliku për Shap dhe deng llamba e udhëhequr mbi strukturën çeliku me pëlhura me ngjyra të llojit surface.this e gjithandej nuk mund vetëm të ekspozohen në ditën, por mund të jetë tërheqjet në net .

pareda pluskues (5) [1] pareda pluskues (3) [1]

      Nga ana tjetër, gjithnjë e më shumë të ndryshme materiale dhe workmanships janë shfrytëzuar në floats.we shpesh kombinohen produktet animatronis me fenerë mjeshtëri dhe skulptura tekstil me fije qelqi në gjithandej, ky lloj gjithandej sjellë përvojë të ndryshme për vizitorët.pareda pluskues (2) [1]pareda pluskues (4) [1]