పెరేడ్ ఫ్లోట్

      A float is a decorated platform, either built on a vehicle like a truck or towed behind one, which is a component of many festive parades. These flots are used in kinds of activities such as theme park parade,goverment celebration,carnival.in traditonal events, floats are decorated entirely in flowers or other plant material.

pareda ఫ్లోట్ (1) [1]

      మా తేలటం tradtional లాంతరు workmanships ఆలో తయారు చేస్తారు ఆకారం మరియు తేలటం కేవలం పగటి ప్రదర్శించటానికి కాదు surface.this రకం మీద రంగు బట్టలు తో ఉక్కు నిర్మాణం పై LED దీపం కట్ట స్టీల్ ఉపయోగించడానికి కానీ రాత్రుళ్లు ఆకర్షణలు కావచ్చు, .

pareda ఫ్లోట్ (5) [1] pareda ఫ్లోట్ (3) [1]

      మరోవైపు, మరింత భిన్నమైన పదార్థాలు మరియు workmanships floats.we లో ఉపయోగించుకుని తరచూ తేలియాడుతున్న లాంతర్లను పనితనానికి మరియు ఫైబర్గ్లాస్ శిల్పాలు animatronis ఉత్పత్తులు మిళితం, తేలటం ఈ రకమైన సందర్శకులు విభిన్న అనుభవాన్ని తీసుకుని.pareda ఫ్లోట్ (2) [1]pareda ఫ్లోట్ (4) [1]