Parad Float

Aüzmek, köp sanly baýramçylyk ýörişleriniň bir bölegi bolan ýük awtoulagy ýaly ulagyň üstünde gurlan ýa-da biriniň arkasyna çekilen bezelen platforma.Bu uçlar tema seýilgähi parady, hökümediň baýramçylygy, karnawal.in ýaly söwda çärelerinde ulanylýar, ýüzüşler güllerde ýa-da beýleki ösümlik materiallarynda bezelýär.

pareda ýüzýär (1) [1]

Atsüzüjilerimiz söwda çyralarynda öndürilýär, polatdan Led çyrasyny polat gurluşyna reňkli matalar bilen örtmek we daňmak üçin polatdan peýdalanyň. Bu görnüşli ýüzüşler diňe gündiz görkezilip bilinmän, gijelerine özüne çekiji bolup biler. .

pareda ýüzýär (5) [1] pareda ýüzýär (3) [1]

Beýleki tarapdan, ýüzýän ýerlerde has köp dürli materiallar we ussatlyk ulanylýar. Biz köplenç animatronis önümlerini çyralaryň ussatlygy we ýüzüjilerdäki süýümli aýna heýkelleri bilen birleşdirýäris, bu görnüşli ýüzüjiler bu ýere gelýänlere dürli tejribe getirýär.pareda ýüzýär (2) [1]pareda ýüzýär (4) [1]