ក្បួនដង្ហែរទសភាគ

      A float is a decorated platform, either built on a vehicle like a truck or towed behind one, which is a component of many festive parades. These flots are used in kinds of activities such as theme park parade,goverment celebration,carnival.in traditonal events, floats are decorated entirely in flowers or other plant material.

ទសភាគ pareda (1) [1]

      បណ្តែតទឹករបស់យើងត្រូវបានផលិតក្នុង alo ទឹកដៃអំពូលភ្លើង tradtional ប្រើដែកថែបដើម្បី shap និងសហការចង្កៀង LED នៅពីរចនាសម្ព័ន្ធដែកជាមួយនឹងក្រណាត់ណ៍នៅលើប្រភេទ surface.this បានលក់ទៅមិនអាចគ្រាន់តែត្រូវបានដាក់តាំងបង្ហាញនៅពេលថ្ងៃនោះទេប៉ុន្តែអាចនឹងមានការទាក់ទាញនៅយប់ ។

ទសភាគ pareda (5) [1] ទសភាគ pareda (3) [1]

      នៅលើដៃផ្សេងទៀត, សមា្ភារៈនិងគ្មានបញ្ហាអ្វីជាច្រើនទៀតនិងមានភាពខុសគ្នាច្រើនទៀតត្រូវបានប្រើនៅក្នុងការ floats.we ជាញឹកញាប់បញ្ចូលគ្នានូវផលិតផល animatronis នេះគោមនិងរូបចម្លាក់សមលីកេវទឹកដៃក្នុងការបណ្តែតទឹកដែលជាប្រភេទនៃការបណ្តែតទឹកនេះបាននាំយកមកនូវបទពិសោធខុសគ្នាទៅភ្ញៀវទេសចរ។ទសភាគ pareda (2) [1]ទសភាគ pareda (4) [1]