ลอยขบวนพาเหรด

      A float is a decorated platform, either built on a vehicle like a truck or towed behind one, which is a component of many festive parades. These flots are used in kinds of activities such as theme park parade,goverment celebration,carnival.in traditonal events, floats are decorated entirely in flowers or other plant material.

pareda ลอย (1) [1]

      ลอยของเราจะผลิตใน tradtional โคมไฟ workmanships ALO ใช้เหล็กเพื่อ Shap และกำหลอดไฟ LED บนโครงสร้างเหล็กด้วยผ้าสีชนิด surface.this ลอยก็ไม่สามารถนำมาแสดงในตอนกลางวัน แต่อาจจะเป็นสถานที่สำคัญในตอนกลางคืน .

pareda ลอย (5) [1] pareda ลอย (3) [1]

      บนมืออื่น ๆ , วัสดุที่แตกต่างกันมากขึ้นและมากขึ้นและมีการใช้ workmanships ใน floats.we มักจะรวมผลิตภัณฑ์ animatronis กับโคมไฟฝีมือและไฟเบอร์กลาสประติมากรรมในลอยชนิดของลอยนี้จะนำประสบการณ์ที่แตกต่างกันกับผู้เข้าชมpareda ลอย (2) [1]pareda ลอย (4) [1]