парад хөвөгч

      A float is a decorated platform, either built on a vehicle like a truck or towed behind one, which is a component of many festive parades. These flots are used in kinds of activities such as theme park parade,goverment celebration,carnival.in traditonal events, floats are decorated entirely in flowers or other plant material.

pareda ° в ° гч (1) [1]

      Бидний бодисын, tradtional дэнлүү workmanships alo үйлдвэрлэсэн shap болон бодисын зөвхөн өдрийн цагаар дор үзэсгэлэн чадахгүй байгаа нь surface.this төрлийн дээр өнгө даавуу нь ган бүтэц хүргэсэн гэрэл багцлах ган хэрэглэдэг боловч шөнө үед сонирхдог байж болох юм .

pareda ° в ° гч (5) [1] pareda ° в ° гч (3) [1]

      Нөгөө талаар, илүү их, илүү янз бүрийн материал, workmanships floats.we-д ашиглаж байгаа нь ихэвчлэн бодисын дахь дэнлүү хийц болон шилэн баримлуудаар animatronis бүтээгдэхүүн нэгтгэх, бодисын энэ төрлийн жуулчдын өөр өөр туршлага авчирдаг.pareda ° в ° гч (2) [1]pareda ° в ° гч (4) [1]