Gaýtanyň medeniýeti
Global çyra festiwalynyň operatory

Hytaýyň “Lantern” senagatynda ilkinji sanawda görkezilen kompaniýa

täze üçünji tagtada, ýagny Milli paýnamalar bir Exchangeasy we sitatalar,

Halkara güýmenje seýilgähleri ​​we attraksionlar birleşiginiň (IAAPA) agzasy

Zooparklar we akwariumlar birleşiginiň täjirçilik agzasy (AZA)

kompaniýanyň profiline gir

Edilmeli zatlar

Inagtylandyrylan dünýäde hezil ediň

Koprak oka

näme görmeli

Çyra aýdýan ajaýyp hekaýany başdan geçiriň

Mediýa hasabaty

Häzirki baýramçylyklar

Lightagtylyk, baýramçylyk keýpini döretmek bilen çäklenmän, ýagtylyk umyt getirýär!

—2020 Alyhezreti Şa zenany Elizelizaweta II-iň Ro Christmasdestwo çykyşy