Biz bilen işleşiň

Hekaýa aýdýan wakanyň biri hökmünde çyra festiwalynda uly göwrümli, ajaýyp ýasama, ussat düşünje, çyralaryň, landşaftyň we özboluşly çig malyň ajaýyp integrasiýasy bar. Dürli gahrymanlar dürli mowzuklara we medeniýetlere esaslanyp öndürilip bilner. Medeni, taryhy we ulgam dizaýnynda ýöriteleşen bölümler we ähli prosese ýolbaşçylyk edip biljek hünärmen taslama menejerleri we öndürijiler topary bar. Çäräni tolgundyryjy, geň galdyryjy we ajaýyp tomaşaçylar üçin janly görnüşe hödürleýäris.

1587711874 (1)
1587711798 (1)

Çyralar maddy däl medeni miraslaryň biridir. Olar doly elde ýasalan we zähmet talap edýän zatlar. Highokary standart çyralaryň ýasalmagy diňe bir sungat eserine däl, eýsem önümçiligiň doly wagtyna-da baglydyr. Çyra festiwalynyň iş tertibine doly düşünmek üçin çyra festiwalynyň iş tertibine doly düşünmek zerurdyr üstünlikli waka.

1587711826 (1)
微 信 图片 _20200513164922

Lory Luo
Geňeş agzasy we wise-prezident

Binting Tang
Halkara bölüminiň müdiri

Suzie Zhong
Halkara iş dolandyryjysy

Çuan Lin
Halkara taslama direktory

Faye Zhangang
Halkara taslama menejeri

Sunan Gün
Halkara iş dolandyryjysy

Jeýson Hao sebit dolandyryjysy, ABŞ we Aziýa Pacificuwaş ummany

Jeýson Hao
ABŞ we Aziýa Pacificuwaş ummany sebit dolandyryjysy

Maggie Zeng halkara taslama menejeri

Maggie Zeng
Halkara taslama menejeri

Grace Xu
Logistik dolandyryjy

rpt

Oaojia Yangaň
Sungat müdiri