હૈતીયન કલ્ચર
ગ્લોબલ ફાનસ ઉત્સવ Opeપરેટર

ચીનના ફાનસ ઉદ્યોગમાં પ્રથમ લિસ્ટેડ કંપની 

નવા ત્રીજા બોર્ડ એટલે કે નેશનલ ઇક્વિટી એક્સચેન્જ અને ક્વોટેશન પર,

ઇન્ટરનેશનલ એસોસિયેશન ઓફ એમ્યુઝમેન્ટ પાર્ક્સ એન્ડ એટ્રેક્શન્સ (IAAPA) ના સભ્ય

એસોસિએશન ઓફ ઝૂસ એન્ડ એક્વેરિયમ્સ (AZA) ના વાણિજ્યિક સભ્ય

કંપની પ્રોફાઇલ પર જાઓ

વસ્તુઓ કરવા માટે

એક રોશનીવાળી દુનિયામાં આનંદ કરો

વધુ વાંચો

શું જોવું

ફાનસ કહેવાની અદભૂત વાર્તાનો અનુભવ કરો

Media Report

 • EMBASSYLIFE.RU-ПОСОЛЬСКАЯ ЖИЗНЬ

  The festival of Chinese lanterns in Pakruojis manor has been recognized several times in Lithuania as the “Best Show of the Year”

  12-14-2022

 • The New York Times

  April may be the cruelest month, but December, the darkest, can feel unkind, too. New York, however, offers its own illumination during these long, blustery nights, and not just Rockefeller Center’s seasonal sparkle. You will usually find food, entertainment and family activities here, as well as glowing LED artifice: fairy palaces, alluring sweets, roaring dinosaurs — and lots of pandas.

  12-19-2019

 • de Gelderlander

  “Incredibly spectacular,” says Carel van Kuilenburg, visitor and neighbor of the zoo. We may not be as exuberant as the Chinese, but last year it was already great, and now it is even bigger and more beautiful. As if you are walking in a fairytale paradise.”

  12-18-2019

 • Xinhua

  "The Zigong Lantern Festival not only added brilliance to the Sibiu International Theater Festival, but also provided many Romanians with the opportunity to enjoy the famous Chinese lanterns for the first time in their life," Christine Manta Klemens, vice chairman of the Sibiu County Council, said.

  06-24-2019

વર્તમાન તહેવારો

પ્રકાશ તહેવારનો મૂડ બનાવવા કરતાં વધુ કરે છે, પ્રકાશ આશા લાવે છે!

                  Her2020 હર મેજેસ્ટી ક્વીન એલિઝાબેથ II નું ક્રિસમસ સ્પીચ