Digwyddiad

 • Perfformiad Byw

  Mae'r ŵyl llusernau nid yn unig yn cynnwys arddangosfeydd llusernau godidog ond hefyd llawer o berfformiadau byw.Mae'r perfformiadau mwyaf poblogaidd yn cynnwys acrobateg, opera sichuan, perfformiadau tân, a mwy o rai eraill.

  delwedd
 • Amryw Booth

  Nid arddangosfa o lusernau ffantastig yn unig mohono.mae llawer o fwyd, diod, bwth cofroddion hefyd ar gael yn y digwyddiad hwn. Mae cwpan o ddiodydd cynnes bob amser wrth eich llaw yn y gaeaf oer night.especially rhai nwyddau goleuadau yn ffafriol.I eu cael yn rhoi profiad noson hyd yn oed yn fwy gwych i bobl.

  delwedd
 • Parth Goleuadau Rhyngweithiol

  Yn wahanol i'r llusernau arferol, nod y goleuadau rhyngweithiol yw dod â phrofiad mwy diddorol i'r ymwelydd. Trwy pat, troedio, dull rhyngweithiol sain gyda'r goleuadau hyn, bydd pobl yn teimlo'n fwy ymgolli yn yr ŵyl yn enwedig y plant.Er enghraifft, y "Bylbiau Hud "Bydd dod o'r tiwb dan arweiniad yn torri i mewn i fwrllwch glân ar unwaith pan fydd pobl yn ei gyffwrdd tra ar yr un pryd bydd y gwrthrychau ysgafn hynny o'u cwmpas yn atseinio gyda'r gerddoriaeth, gan wneud yr amgylchedd cyfan yn fywiog a hardd. Bydd pobl sy'n cymryd rhan mewn systemau rhyngweithiol o'r fath yn cael profiad o'r adborth o'r byd go iawn neu hoffi dyfeisiau VR felly i ddod â noson ystyrlon ac addysgiadol iddynt.

  delwedd
 • Llusern Booth

  Mae'r llusern yn fwth a'r bwth yn llusern. Mae bwth llusern yn un o'r lleoedd mwyaf poblogaidd yn yr ŵyl gyfan. Mae'n fan lle gallwch brynu llawer o gofroddion a gall plant ddefnyddio eu dychymyg a'u creadigrwydd i ddangos eu sgiliau peintio pan tynnu ar llusernau bach.

  delwedd
 • Arddangosfa Deinosoriaid Animatronig

  Deinosor animatronig yw un o'r cyflwynwyr yn Zigong. Gall y creaduriaid cynhanesyddol hyn orffen llawer o symudiadau megis amrantiad llygaid, ceg yn agored ac yn agos, symud pen i'r chwith neu'r dde, anadliad stumog ac yn y blaen wrth gydamseru ag effeithiau sain. Mae'r bwystfilod symudol hyn bob amser atyniad poblogaidd i'r ymwelwyr, yn bennaf yr un hoff.

  delwedd

Sgwrs WhatsApp Ar-lein!