Ochrana autorských práv

Haitská společnost věnuje vysokou pozornost kvalitě a inovaci svých děl. Vytvořila řadu vlivných lucernových uměleckých děl: vytvoření a implementaci moderní světelné sochy čtvrté generace, která inaugurovala dokonalé spojení mezi tradičním zpracováním luceren a moderním světelným zdrojem, inaugurace koncepce "tematické lucerny", která vytváří průmyslový standard pro přesné oživení designu luceren, zahájení výroby "neoklasické" lucerny, která posouvá umění lucerny do nebývalé míry v oblasti choreografie.

kopírovací právo 1水印Část Designy vyhrazené autorským právem

Haitian Culture se od svého založení zaměřuje na ochranu duševního vlastnictví a deklaraci autorských práv a vyvinula řadu institucí ochrany autorských práv, jako je „pravidlo správy ochrany autorských práv“, „pravidlo správy aplikace autorských práv“ a tak dále.

kopírovací právo 2

Část Designy vyhrazené autorským právem

Do konce roku 2022 Haitian Culture deklarovala více než 800 děl chráněných autorským právem.V roce 2016 Haitian Culture posílila úsilí o deklaraci autorských práv a zajistila vyhrazenou osobu, která je odpovědná za deklaraci autorských práv.v roce 2016 deklarovala 236 autorských děl a ve srovnání s předchozími roky je to velký úspěch.Do konce roku 2022 je chráněno více než 800 autorských děl.certifikáty autorských práv

Část Certifikáty autorských práv