Zaštita autorskih prava

Haićanska kompanija pridaje veliku pažnju kvalitetu i inovativnosti svojih radova. Postavila je niz uticajnih umetničkih dela za lampione: stvaranje i implementaciju moderne svetlosne skulpture četvrte generacije koja je inaugurisala savršenu vezu između tradicionalne izrade lampiona i modernog izvora svetlosti, inaugurira koncepciju "tematskog lanterna" koji stvara branšu industrije upravo oživljavanja dizajna lampiona, započinjući proizvodnju "neoklasičnog" lanterna koji je doveo umjetnost lampiona do neviđenog stupnja u području koreografije.

copyright 1水印Dio dizajna zaštićenih autorskim pravima

Haićanska kultura se fokusirala na zaštitu intelektualnog vlasništva i deklaraciju o autorskim pravima od svog osnivanja i razvila je niz institucija za zaštitu autorskih prava, kao što su "pravilo upravljanja zaštitom autorskih prava", "pravilo upravljanja primjenom autorskih prava" i tako dalje.

autorsko pravo 2

Dio dizajna zaštićenih autorskim pravima

Do kraja 2022. godine, Haićanska kultura je prijavila preko 800 djela zaštićenih autorskim pravima.U 2016. godini, Haićanska kultura je pojačala napore na deklaraciji o autorskim pravima i organizirala posvećenu osobu koja je odgovorna za deklaraciju o autorskim pravima.proglasila je 236 autorskih djela u 2016. godini i to je veliko postignuće u odnosu na prethodne godine.Do kraja 2022. postoji preko 800 zaštićenih djela zaštićenih autorskim pravima.potvrde o autorskim pravima

Dio autorskih certifikata