Zaštita autorskih prava

Haićanska tvrtka posvećuje veliku pozornost kvaliteti i inovativnosti svojih radova. Postavila je niz utjecajnih umjetničkih djela lampiona: stvaranje i implementacija moderne svjetlosne skulpture četvrte generacije koja je inaugurirala savršenu vezu između tradicionalne izrade lampiona i modernog izvora svjetlosti, inauguracija koncepcije "tematskih lampiona" koja stvara standard u industriji preciznog oživljavanja dizajna lampiona, početak proizvodnje "neoklasičnih" lampiona koji podižu umjetnost lampiona do neviđenog stupnja u području koreografije.

kopiraj pravo 1水印Dio Autorska prava pridržana Dizajni

Haićanska kultura usredotočuje se na zaštitu intelektualnog vlasništva i deklaraciju o autorskim pravima od svog osnutka i razvila je niz institucija za zaštitu autorskih prava, kao što su "pravilo upravljanja zaštitom autorskih prava", "pravilo upravljanja prijavom autorskih prava" i tako dalje.

kopiraj pravo 2

Dio Autorska prava pridržana Dizajni

Do kraja 2022. Haićanska kultura prijavila je više od 800 djela zaštićenih autorskim pravima.U 2016. Haićanska kultura pojačala je napore na deklaraciji o autorskim pravima i organizirala namjensku osobu koja je odgovorna za deklaraciju o autorskim pravima.proglasio je 236 autorskih djela u 2016. i to je veliko postignuće u usporedbi s prethodnim godinama.Postoji više od 800 radova zaštićenih autorskim pravima do kraja 2022.potvrde o kopirajtu

Potvrde o autorskim pravima za dijelove