Protecció dels drets d'autor

L'empresa haitiana presta molta atenció a la qualitat i la innovació de les seves obres. Ha creat una sèrie d'obres d'art influents de llanterna: la creació i implementació de l'escultura de llum moderna de quarta generació que va inaugurar la connexió perfecta entre la mà d'obra tradicional de la llanterna i la font de llum moderna, inaugurant la concepció de "llanterna temàtica" que crea el referent de la indústria precisament de la revitalització del disseny de llanternes, iniciant la fabricació de llanterna "neoclàssica" que impulsa l'art de la llanterna a un grau sense precedents en l'àmbit de la coreografia.

copy right 1水印Part Dissenys reservats per copyright

La cultura haitiana s'ha centrat en la protecció de la propietat intel·lectual i la declaració de drets d'autor des de la seva creació i ha desenvolupat una sèrie d'institucions de protecció de drets d'autor, com ara "regla de gestió de protecció de drets d'autor", "regla de gestió de l'aplicació de drets d'autor", etc.

dret de còpia 2

Part Dissenys reservats per copyright

A finals de 2022, la cultura haitiana ha declarat més de 800 obres amb drets d'autor.El 2016, la cultura haitiana va reforçar els esforços en la declaració dels drets d'autor i va organitzar una persona dedicada que és responsable de la declaració dels drets d'autor.va declarar 236 obres amb copyright el 2016 i és un gran èxit en comparació amb anys anteriors.Hi ha més de 800 obres reservades amb drets d'autor fins a finals de 2022.certificats de dret de còpia

Certificats de copyright de part