Instal·lació de llum

Com una mena d'art de l'espai públic, cada cop apareixen més instal·lacions de llum d'art a la vida de les persones, des de l'interior fins a l'exterior, mentre hi ha una varietat d'expressions i elements.Aquestes instal·lacions es poden trobar en locals comercials immobiliaris, turistes culturals i turístics nocturns, pobles característics i altres que s'hi converteixen en el principal atractiu.

Lightopia Festival Manchester

A diferència del dispositiu de llum normal que juga principalment el paper d'il·luminació espacial, la instal·lació de llum artística ha combinat l'art de la il·luminació i l'escultura, així com la creació estètica de so, llum i electricitat.La llum té les tres característiques principals d'intensitat, color i atmosfera, de manera que les instal·lacions de llum d'art tenen característiques artístiques incomparables i distintives en relació amb altres formes d'art.La instal·lació de llum d'art és una forma de combinació de tecnologia i art.Actualitza la il·luminació tradicional i reflecteix perfectament l'efecte de la il·luminació i la intel·ligència visual.

1 Hong Kong Mid-Autumn Festival Instal·lació de fanals Moon Story.jpg