ಒಳಾಂಗಣ ಲ್ಯಾಂಟರ್ನ್ಗಳು

ವ್ಯಾಪಾರ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಅಗತ್ಯತೆಗಳ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ, ವಿವಿಧ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಅಲಂಕಾರಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ.ಸಭಾಂಗಣದ ವಿನ್ಯಾಸವು ಒಟ್ಟಾರೆ ಪರಿಣಾಮ ಮತ್ತು ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತದೆ.ಬೆಳಕಿನ ಕಲೆಯ ಅಲಂಕಾರದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, ಒಳಾಂಗಣ ವಿನ್ಯಾಸದ ರೂಪವು ಹೆಚ್ಚು ಶ್ರೀಮಂತ ಮತ್ತು ವೈವಿಧ್ಯಮಯವಾಗಿದೆ, ರೂಪವು ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಆಗುತ್ತದೆ, ಸಮ್ಮಿಳನ ಅಂಶಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು.ಮಾಲ್, ರೆಸ್ಟೊರೆಂಟ್‌ಗಳು, ಬಟ್ಟೆ ಅಂಗಡಿಗಳು, ಪೆವಿಲಿಯನ್, ಥಿಯೇಟರ್ ಮುಂತಾದ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಲೈಟಿಂಗ್ ಆರ್ಟ್ ಅಲಂಕರಣವನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ಇದು ಪ್ರದರ್ಶನ ಹಾಲ್‌ನ ಥೀಮ್ ಮತ್ತು ಮಹತ್ವವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆಳವಾದ ಮತ್ತು ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ಅನುಭವವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಒಳಾಂಗಣ ಮಾಲ್ ಅಲಂಕಾರಆರ್ಟ್ ಲೈಟಿಂಗ್ ಅಲಂಕಾರವು ಸಾಮಾನ್ಯ ಬೆಳಕಿನ ಸಾಧನಕ್ಕಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ.ಸಾಮಾನ್ಯ ಬೆಳಕಿನ ಸಾಧನವು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಬೆಳಕು ಮತ್ತು ಬೆಳಕಿನ ಫಾಯಿಲ್ನ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಕಲಾ ಬೆಳಕಿನ ಅಲಂಕಾರವು ಶಿಲ್ಪದ ಕಲಾತ್ಮಕತೆ ಮತ್ತು ಬೆಳಕಿನ ಕಲಾತ್ಮಕತೆಯ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಮತ್ತು ಧ್ವನಿ, ಬೆಳಕು ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ ಸೌಂದರ್ಯದ ಸೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಬಳಸುತ್ತದೆ.ಬೆಳಕು ತೀವ್ರತೆ, ಬಣ್ಣ ಮತ್ತು ವಾತಾವರಣದ ಮೂರು ಪ್ರಮುಖ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಬೆಳಕಿನ ಕಲೆಯ ಅಲಂಕಾರವು ಇತರ ಕಲಾ ಪ್ರಕಾರಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಹೋಲಿಸಲಾಗದ ಮತ್ತು ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಕಲಾತ್ಮಕ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.ಆರ್ಟ್ ಲೈಟಿಂಗ್ ಅಲಂಕಾರವು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಕಲೆಯ ಸಂಯೋಜನೆಯ ಒಂದು ರೂಪವಾಗಿದೆ.ಇದು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಬೆಳಕನ್ನು ನವೀಕರಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಬೆಳಕು ಮತ್ತು ದೃಶ್ಯ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ.
ಮಾಲ್ ಲ್ಯಾಂಟರ್ನ್ ಅಲಂಕಾರ