ಬೆಳಕಿನ ಸ್ಥಾಪನೆ

ಒಂದು ರೀತಿಯ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳದ ಕಲೆಯಾಗಿ, ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಆರ್ಟ್ ಲೈಟ್ ಸ್ಥಾಪನೆಗಳು ಜನರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಳಾಂಗಣದಿಂದ ಹೊರಾಂಗಣಕ್ಕೆ ವಿವಿಧ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಅಂಶಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ.ಈ ಸ್ಥಾಪನೆಗಳನ್ನು ವಾಣಿಜ್ಯ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ರಾತ್ರಿ ಪ್ರವಾಸ ಸ್ಥಳ, ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಪಟ್ಟಣಗಳು ​​ಮತ್ತು ಇತರ ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು.

ಲೈಟೋಪಿಯಾ ಹಬ್ಬ ಮ್ಯಾಂಚೆಸ್ಟರ್

ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಪ್ರಕಾಶದ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸುವ ಸಾಮಾನ್ಯ ಬೆಳಕಿನ ಸಾಧನಕ್ಕಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿ, ಆರ್ಟ್ ಲೈಟ್ ಅಳವಡಿಕೆಯು ಬೆಳಕು ಮತ್ತು ಶಿಲ್ಪದ ಕಲಾತ್ಮಕತೆ ಮತ್ತು ಧ್ವನಿ, ಬೆಳಕು ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುಚ್ಛಕ್ತಿಯ ಸೌಂದರ್ಯದ ಸೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಸಂಯೋಜಿಸಿದೆ.ಬೆಳಕು ತೀವ್ರತೆ, ಬಣ್ಣ ಮತ್ತು ವಾತಾವರಣದ ಮೂರು ಪ್ರಮುಖ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಕಲಾ ಬೆಳಕಿನ ಸ್ಥಾಪನೆಗಳು ಇತರ ಕಲಾ ಪ್ರಕಾರಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಹೋಲಿಸಲಾಗದ ಮತ್ತು ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಕಲಾತ್ಮಕ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ.ಆರ್ಟ್ ಲೈಟ್ ಅನುಸ್ಥಾಪನೆಯು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಕಲೆಯ ಸಂಯೋಜನೆಯ ಒಂದು ರೂಪವಾಗಿದೆ.ಇದು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಬೆಳಕನ್ನು ನವೀಕರಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಬೆಳಕು ಮತ್ತು ದೃಶ್ಯ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ.

1 ಹಾಂಗ್ ಕಾಂಗ್ ಮಧ್ಯ-ಶರತ್ಕಾಲ ಉತ್ಸವ ಲ್ಯಾಂಟರ್ನ್ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮೂನ್ Story.jpg