Vnútorné svietidlá

Vzhľadom na potreby rozvoja obchodu a kultúry sa čoraz viac vyznamenaní koná pri rôznych príležitostiach.Dizajn haly do značnej miery určuje celkový efekt a pôsobenie.S vývojom svetelnej umeleckej dekorácie je vnútorná dizajnová forma bohatšia a rozmanitejšia, forma sa stáva čoraz viac, fúznych prvkov je stále viac a viac.Svetelnú umeleckú výzdobu je možné vidieť všade ako nákupné centrum, reštaurácie, obchody s oblečením, pavilón, divadlo atď. To plne vyjadruje tému a význam výstavnej siene a zároveň prináša divákom hlboký a zaujímavý zážitok.
výzdoba vnútorného obchodného centra副本Výzdoba umeleckého osvetlenia sa líši od bežného osvetľovacieho zariadenia.Bežné osvetľovacie zariadenie hrá hlavne úlohu osvetlenia priestoru a svetelnej fólie, ale dekorácia umeleckého osvetlenia má kvalitu sochárskeho umenia a osvetlenia a využíva estetickú tvorbu zvuku, svetla a elektriny.Svetlo má tri hlavné charakteristiky: intenzitu, farbu a atmosféru, takže svetelná umelecká výzdoba má neporovnateľné a výrazné umelecké vlastnosti v porovnaní s inými druhmi umenia.Umelecká svetelná dekorácia je formou spojenia techniky a umenia.Vylepšuje tradičné osvetlenie a dokonale odráža efekt osvetlenia a vizuálnej inteligencie.
výzdoba lampášov v obchodnom dome副本