உட்புற விளக்குகள்

வணிக மற்றும் கலாச்சார வளர்ச்சியின் தேவைகள் காரணமாக, பல்வேறு சந்தர்ப்பங்களில் அதிக அலங்காரங்கள் நடத்தப்படுகின்றன.மண்டபத்தின் வடிவமைப்பு பெரும்பாலும் ஒட்டுமொத்த விளைவு மற்றும் தாக்கத்தை தீர்மானிக்கிறது.லைட்டிங் கலை அலங்காரத்தின் வளர்ச்சியின் கீழ், உட்புற வடிவமைப்பு வடிவம் மிகவும் பணக்கார மற்றும் மாறுபட்டது, வடிவம் மேலும் மேலும் ஆகிறது, இணைவு கூறுகள் மேலும் மேலும் உள்ளன.மால், உணவகங்கள், துணிக்கடைகள், பெவிலியன், தியேட்டர் போன்ற எல்லா இடங்களிலும் விளக்கு கலை அலங்காரத்தை காணலாம். இது கண்காட்சி அரங்கின் கருப்பொருள் மற்றும் முக்கியத்துவத்தை முழுமையாக வெளிப்படுத்துகிறது மற்றும் பார்வையாளர்களுக்கு அதே நேரத்தில் ஆழமான மற்றும் சுவாரஸ்யமான அனுபவத்தை அளிக்கிறது.
உட்புற மால் அலங்காரம்கலை விளக்கு அலங்காரம் சாதாரண விளக்கு சாதனத்திலிருந்து வேறுபட்டது.சாதாரண லைட்டிங் சாதனம் முக்கியமாக விண்வெளி விளக்கு மற்றும் ஒளி படலத்தின் பாத்திரத்தை வகிக்கிறது, ஆனால் கலை விளக்கு அலங்காரமானது சிற்ப கலைத்திறன் மற்றும் லைட்டிங் கலைத்திறன் தரத்தைக் கொண்டுள்ளது, மேலும் ஒலி, ஒளி மற்றும் மின்சாரத்தின் அழகியல் உருவாக்கத்தைப் பயன்படுத்துகிறது.ஒளியானது தீவிரம், நிறம் மற்றும் வளிமண்டலம் ஆகிய மூன்று முக்கிய பண்புகளைக் கொண்டுள்ளது, இதனால் லைட்டிங் கலை அலங்காரமானது மற்ற கலை வடிவங்களுடன் ஒப்பிடும்போது ஒப்பற்ற மற்றும் தனித்துவமான கலை பண்புகளைக் கொண்டுள்ளது.கலை விளக்கு அலங்காரம் என்பது தொழில்நுட்பம் மற்றும் கலை ஆகியவற்றின் கலவையாகும்.இது பாரம்பரிய விளக்குகளை மேம்படுத்துகிறது மற்றும் லைட்டிங் மற்றும் காட்சி நுண்ணறிவின் விளைவை முழுமையாக பிரதிபலிக்கிறது.
மால் விளக்கு அலங்காரம்副本