مجسمه نور

مجسمه نور یکی از اشکال اصلی فانوس ها در جشنواره فانوس است که با فانوس های ساخته شده در قاب فلزی با لامپ های LED در داخل و پارچه های رنگارنگ روی سطح متفاوت است.مجسمه نور ساده تر است که چراغ های طناب اغلب بر روی طرح کلی شکل های مختلف قاب فلزی بدون چراغ های داخل چسبانده می شوند.این نوع چراغ ها اغلب در پارک، باغ وحش، خیابان همراه با فانوس های معمولی چینی در بسیاری از جشنواره ها استفاده می شود.رنگ های مختلف نور رشته ای LED، لوله LED، نوار LED و لوله نئون مواد اصلی مجسمه سازی نور هستند.

8GZ3F_JH2VF${QMW3~XJZOM

  با این حال، این بدان معنا نیست که مجسمه نور را نمی توان در هر شکلی سفارشی کرد.بر اساس طرز کار فانوس چینی، قاب فلزی مجسمه نور همچنان می تواند دو بعدی یا سه بعدی باشد.CVFNXXOMW9I03PR$ZONZ{IP

مجسمه نور دو بعدینورپردازی (4)

مجسمه نور سه بعدی