ஒளி நிறுவல்

ஒரு வகையான பொது இடக் கலையாக, பலவிதமான வெளிப்பாடுகள் மற்றும் கூறுகளில், அதிகமான கலை ஒளி நிறுவல்கள் உட்புறத்திலிருந்து வெளிப்புறமாக மக்களின் வாழ்வில் தோன்றும்.இந்த நிறுவல்களை வணிக ரியல் எஸ்டேட், கலாச்சார மற்றும் சுற்றுலா இரவு சுற்றுலா இடம், சிறப்பியல்பு நகரங்கள் மற்றும் பிற இடங்களில் காணலாம்.

மான்செஸ்டர் லைட்டோபியா திருவிழா

முக்கியமாக விண்வெளி வெளிச்சத்தின் பாத்திரத்தை வகிக்கும் சாதாரண ஒளி சாதனத்திலிருந்து வேறுபட்டது, கலை ஒளி நிறுவல் ஒளி மற்றும் சிற்பத்தின் கலைத்திறன் மற்றும் ஒலி, ஒளி மற்றும் மின்சாரத்தின் அழகியல் உருவாக்கம் ஆகியவற்றை ஒருங்கிணைத்துள்ளது.ஒளியானது தீவிரம், நிறம் மற்றும் வளிமண்டலம் ஆகிய மூன்று முக்கிய பண்புகளைக் கொண்டுள்ளது, இதனால் கலை ஒளி நிறுவல்கள் மற்ற கலை வடிவங்களுடன் ஒப்பிடும்போது ஒப்பற்ற மற்றும் தனித்துவமான கலை பண்புகளைக் கொண்டுள்ளன.கலை ஒளி நிறுவல் என்பது தொழில்நுட்பம் மற்றும் கலை ஆகியவற்றின் கலவையாகும்.இது பாரம்பரிய விளக்குகளை மேம்படுத்துகிறது மற்றும் லைட்டிங் மற்றும் காட்சி நுண்ணறிவின் விளைவை முழுமையாக பிரதிபலிக்கிறது.

1 ஹாங்காங் நடு இலையுதிர் விழா விளக்கு நிறுவல் மூன் ஸ்டோரி.jpg